ינדוקטיאָן מעלטינג קאַפּער

באַשרייַבונג

ינדאַקשאַן מעלטינג קאַפּער און אַללויס מיט רף, מף ינדוקטיאָן מעלטינג אָוווייט

ינדאַקשאַן מעלטינג קופּער

 

 

 

 

 

 

ינדאַקשאַן מעלטינג קופּער

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ינדאַקשאַן קופּער מעלטינג אויוון

 

 

 

 

 

 

 

ינדאַקשאַן סמעלטינג קופּער פּראָצעס
ינדאַקשאַן מעלטינג קופּער